LEDIG STILLING:

VLFK søkjer rådgjevar/seniorrådgjevar - arealplanlegging

Om stillinga:

Stad: Leikanger

Type: Fast heiltid

Søknadsfrist: 02.08.21

Seksjon plan, klima og folkehelse skal bidra i arbeidet med å utvikle eit nyskapande og berekraftig Vestland, ved å setje retning, samhandle og engasjere. Viktige arbeidsområde for oss er å samordne aktivitet internt i fylkeskommunen, og å vere gode støttespelarar for kommunane og eksterne aktørar.


Arbeidsoppgåver

 • Vere støttespelar og rådgjevar for kommunane ved kommunal planlegging
 • Koordinator for regionalt planforum
 • Samordne internt, rettleie og gje uttalar i kommunale plansaker
 • Delta i regionale plan- og utviklingsoppgåver


Kvalifikasjonar

Den som vert tilsett må ha:

 • Mastergrad innan arealplanlegging, geografi eller samfunnsgeografi. Anna dokumentert relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • Erfaring frå arbeid med arealplanlegging på lokalt og/eller regionalt nivå
 • God kunnskap om plan- og bygningslova


Personlege eigenskapar

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å arbeide sjølvstendig
 • Prosesskompetanse
 • God norsk skriftleg og munnleg framstillingsevne


Vi tilbyr

Du vil få varierte og meiningsfulle arbeidsoppgåver, og fagleg utvikling i eit kompetent og tverrfagleg fagmiljø. Vi er opptekne av at vi skal trivast på jobb, og ha eit godt og uformelt arbeidsmiljø. Slik gjer vi kvarandre gode og skapar engasjement.

 • Løn etter avtale
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
 • Fleksibel arbeidstid
 • Fagleg utvikling

Andre opplysningar:

 • Administrasjonsmålet er nynorsk
 • Alle nytilsetjingar vert gjort med ei prøvetid på 6 månader
 • Vi gjer merksam på at i fylgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkaren bli offentleggjort sjølv om du har oppmoda om å ikkje bli ført på offentleg søkarliste. Dersom du har bedt om unntak frå offentleg søkarliste vil du alltid bli varsla før søkarlista vert offentleggjort.
 • Arbeidsstaden er Leikanger

Kontaktinformasjon: Synnøve Stalheim, seksjonssjef, 478 97 260*

Søknadsfrist: 02.08.21

SØK HER

Powered by Labrador CMS