LEDIG STILLING:

Tecno VVS søkjer prosjektleiar til Lærdal/Aurland

Tecno VVS As Avd Sogn

TECNO VVS AS er ei verksemd som tilbyr totalteknisk løysing innan VVS, med tverrfagleg spesialkompetanse innan sanitær, varme, luftbehandlingsanlegg, blikkenslagerarbeid, automasjon og SD-anlegg. Me har lokasjonar i Kvam, Voss, Aurland og Lærdal samt eigen røyrleggjar i Jondal. TECNO VVS AS har 66 ansatte.

Les meir her.

TECNO VVS AS SØKJER PROSJEKTLEIAR

Som prosjektleiar vil du verta ein del av vårt fagmiljø og drive fram eigne prosjekt. Du vil vere ansvarleg for å sikre gjennomføring og levering av prosjekt ihht til tids-, kostnads- og kvalitetskrav. Som bindeleddet mellom rådgievande, prosjekterand, entreprenør og byggherre må du sikre god kommunikasjon, og bidra med din kompetanse inn i eit teknisk fleirfagleg miljø. Stillinga krev at du held deg oppdatert på kontrakt, gjeldande standardar og lovverk.

Personlege eigenskapar og kvalifikasjonar

Me i TECNO VVS ser etter deg med sterke mellommenneskelege ferdigheiter som skapar gode relasjonar, både internt og eksternt. Du er løysingsorientert, strukturert og planmessig, som fører til gode resultat for oss og våre samarbeidspartnarar. Som leiar er du komfortabel i din rolle og ser dine medarbeidere. 

 • Teknisk-, økonomisk og framdriftsmessig planlegging og oppfylging av prosjekt

 • Oppfylging av underleverandørar og leverandørar i prosjekt.

 • Syte for budsjett, krontraktskrav og krav frå offentlege myndigheiter vert overhalde

 • Ivareta HMS og kvalitetssikring på prosjektetKunde og kontraktsstyring inkl. styring av intern ressursbruk

 • Ansvar for at prosjekt vert utført ihht kontrakt ved å overvåke arbeid som vert utført på prosjekt og gjennom å leie eigne team og deira aktivitet

 • Marknadsføre og selje verksemda sine produkt

 • Anbodsrekning og tilbodsgjeving

 • Innkjøp

 • Ha leiingsansvar for personal ifm prosjektgjennomføringa

 • Utførelse ihht prosjekteringsgrunnlag

Som prosjektleiar er det ynskjeleg at du har:

 • Teknisk fagskule eller ingeniør utdanning innan VVS-faget, relevant erfaring kan kompensere.

 • Erfaring frå prosjektleiing/arbeidsleiing

 • Beherska norsk munnleg og skriftleg.

 • Gode kommunikasjonsevner

 • Evne til å arbeida sjølvstendig, men samtidig samarbeide med dine medarbeidarar internt og eksternt oppimot andre fag

 • Gode datakunnskaper

 • Strukturert og løysingsorientert

Me kan tilby:

 • Eit svært bra arbeidsmiljø og fellesaktivitetar.

 • Gode pensjons-, lønns- og forskringsordningar.

 • Nødvendig fagleg opplæring/oppfylging.

 • Variert arbeid

 • Utfordrande og utviklande arbeidsoppgåver

Søknadsfrist: 30. november 2023

Send søknad og CV til personalansvarleg: Elisabeth Prestegård - elisabeth.prestegard@tecno.no // Tlf. 92 41 84 74 eller ta kontakt ved spørsmål.

Fakta:

Stasjonært i Lærdal/Aurland
Frist: 30.11.2023
Ansettelsesform: Fast

Powered by Labrador CMS