LEDIG STILLING:

Straumnettet er grunnlaget for elektrifiseringa – bli med!

Sygnir søkjer prosjektleiar nettutvikling

Vi har for tida høg aktivitet med nettutviklingsprosjekt på regional- og distribusjonsnettnivå, som er grunnlaget for framtidig smart infrastruktur i Sogn. Vi søkjer ingeniør elkraft som skal leie nettutviklingsprosjekt innanfor anleggstypane kabelanlegg, kraftliner og nettstasjonar. Som ein av 12 prosjektleiarar i seksjon Nettutvikling, vil du vere med i eit dynamisk team og utvikle smart nettinfrastruktur som digitaliserer og elektrifiserer Norge.

Arbeidsoppgåver

  • Ansvar for prosjekt i distribusjonsnett frå start til ferdig leveranse. Planlegging, prosjektleiing og prosjektstyring av nettprosjekt.

  • HMS-ansvar og oppfølging av lovpålagte kompetansekrav.

  • Skape godt forhold mellom partnarar/kundar og Sygnir.

Ønska kvalifikasjonar

  • Elkraftingeniør med minimum bachelor elkraft eller fagskoleingeniør elkraft med fagbrev

  • Nyutdanna vil vere aktuelle kandidatar, men gjerne med nokre års prosjektleiarerfaring frå nettutviklingsprosjekt i distribusjonsnett

  • Gode kommunikasjonsevner munnleg og skriftleg

Personlege eigenskapar

  • Er open for ny teknologi og ønskjer å vere med å utvikle Sygnir og trygg til å vere med å utvikle dataverktøy for å auke intern effektivitet.

  • Likar travel kvardag med ansvar og krav til samarbeid.

Sygnir AS er eit nettselskap og ein del av Sognekraftkonsernet. Sygnir AS eig, driftar og forvaltar selskapet sitt regional -og distribusjonsnett på 2800 km og eit omfattande fibernett innanfor konsesjonsområdet avgrensa av kommunane Vik, Sogndal, Lærdal og Aurland. Selskapet har om lag 80 tilsette.

Stad: Kontorstad fortrinnsvis i Sogndal, men Lærdal, Aurland eller Vik kan vurderast.

For meir informasjon ta kontakt med avdelingsleiar Vidar Øvretun tlf. 917 08 418

Vi ynskjer betre kjønnsbalanse i konsernet og oppfordrar generelt kvinner til å søkje.

Korleis søkje: Send søknad og CV til jobb@sygnir.no så snart som råd eller innan frist.

Søknadsfrist: 15. august 2022.

KLIKK HER

Powered by Labrador CMS