LEDIG STILLING:

Straumnett AS søkjer nettsjef

Me ser etter deg som ønskjer ei utfordrande stilling i ein bransje i stadig endring.

Om arbeidsgivar:

Straumnett AS er eit dotterselskap av Årdal Energi Holding. Konsernet består av selskap innan straumforsyning, straumsal, produksjon, programvareutvikling, fiber og TV. Konsernet held til i Utladalsvegen i Øvre Årdal og har 30 tilsette.

Då vår noverande nettsjef skal over i ei anna rolle i selskapet søkjer me etter ny nettsjef. Som nettsjef vil du jobba tett saman med våre kompetente ingeniørar, elsikkerhetskonsulenter, montørar og teknikarar. Me søkjer deg som er fagleg dyktig og har eit overordna blikk på selskapets verksemd.

Nettsjefen inngår i Årdal Energi Holding si konsernleiing og rapporterer til dagleg leiar i Årdal Energi Holding.

Arbeidsoppgåver

 • Leia den daglege drifta i nettselskapet
 • Personalansvar
 • Sikra selskapets effektivitet og lønsemd gjennom effektiv drift, digitalisering og ny teknologi
 • Utvikle tilbodet til våre nettkundar, og sikre at næringsliv og forbrukarar i vårt konsesjonsområdet har låg nettleige
 • Delta i leiargruppa
 • Forvaltning og utvikling av kritisk infrastruktur

Kvalifikasjonar og personlege eigenskapar

 • Høgare teknisk utdanning
 • Selskapet si verksemd er kapitalintensiv og krev god økonomisk forståing
 • Ærleg, open og tydeleg leiar, helst med erfaring frå tilsvarande stillingar
 • Målretta, analytisk og strukturert
 • Interesse for fagfeltet, og pådrivar for å utvikle selskapet inn i det grøne skifte

Søknadsfrist: 04.10.2023

For meir informasjon om stillinga kontakt: Dagleg leiar i Årdal Energi Holding AS, Jan Stian Smedegård, tlf. 480 31 258

SØK HER

Powered by Labrador CMS