LEDIG STILLING:

Statkraft søkjer sommarvikarar til produksjonsavdelinga i Gaupne

Om arbeidsgivar:

Region Midt-Norge er ein av fem produksjonsregionar i Statkraft, ein av tre i Norge. Regionen er organisert i fire kraftverksgrupper og har ca. 220 tilsette. Regionen driftar og vedlikeheld 32 kraftverk og 7 vindparkar i Vestland, Møre og Romsdal og Trøndelag . Regionen har m.a ansvar for drift og vedlikehold av vindparkane til Fosen Vind DA (Europas største vindpark på land).

Produksjonsavdelinga har blant anna ansvar for produksjonsplanlegging, vedlikehaldskoordinering og døgnkontinuerleg styring og overvaking av regionen sine produksjonsanlegg. Avdelinga har 13 tilsette.

Til vår avdeling i Gaupne søker vi etter student frå høgskule/universitet innafor faga elektro/maskin/industriell økonomi.

Arbeidsoppgåver:

  • Kortsiktig produksjonsoptimalisering ved bruk av avanserte dataverktøy.
  • Assistere driftsingeniør i den kontinuerlige arbeidet ved regionssentralen.

Kvalifikasjonar

For stillingen gjeld:

  • Du må ha god forståing for korleis eit vasskraftverk fungerer.
  • Du må ha generell god kjennskap til dataverktøy.
  • Du må beherske norsk og engelsk, muntleg og skriftleg.
  • Oppstartdato og ferie avtalast med den enkelte.
  • Arbeidet varer i 6- 8 veker.

Statkraft forvalter kritisk infrastruktur og vi gjennomfører bakgrunnssjekk før ansettelse.

Anna informasjon

En karriere i Statkraft er meningsfylt – hver eneste medarbeider bidrar til en reell forskjell for samfunnet og vår felles framtid. Sammen med faglig sterke kolleger i et godt arbeidsmiljø vil du være tett på produksjonen av den fornybare energien som skal være med å løse klimautfordringen vi står overfor. Samtidig som du kan være stolt av at ditt arbeid, kan vi også tilby mange andre fordeler:

  • Faglig og personlig utvikling i et konsern i sterk vekst
  • Et godt arbeidsmiljø preget av kompetanse, ansvarlighet og nyskaping
  • Mangfold med hensyn til alder, kjønn og kulturell bakgrunn

Lokasjon: Gaupne

Søknadsfrist: 10.04.23

Kontaktpersonar: Vidar Fossøy (mob. 98881974) eller John Petter Paulsby (mob. 95050696)

SØK HER

Powered by Labrador CMS