LEDIG STILLING:

Statkraft har ledige stillingar

Prosjektleder – Elektro/Maskin og Senior Ingeniør - Maskin

Prosjektleder – Elektro/Maskin

Er du en erfaren prosjektleder med breddekunnskap, som gjerne vil hjelpe oss med å gjennomføre vedlikehold- og rehabiliteringsprosjekt på kraftverk?

Region Midt-Norge har ansvar for drift og vedlikehold av Statkraft sine Vind- og Vannkraftanlegg i Trøndelag, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Regionskontoret for Statkraft Energi i Midt-Norge ligger i Gaupne i Luster kommune. Tilsyn, drift og vedlikehold av anleggene i regionen utføres av fire kraftverksgrupper i samarbeid med Produksjon-, Teknisk-, og Prosjekt avdeling.

Hvorfor Statkraft?

Statkraft har gjort ren energi mulig i over et århundre. Det er det vi tilbyr. 125 års ekspertise uten sidestykke med å forsyne verden med det den trenger mest. Fordi i kampen mot klimaendringer ser vi ikke fornybar energi som en del av løsningen - vi tror det er løsningen. Hos oss vil du forme en karriere som virkelig er fremoverlent med mange fantastiske muligheter.

Din rolle:

 • Lede og gjennomføre vedlikehold- og rehabiliteringsprosjekt på kraftverk som inngår i prosjektleder sin portefølje
 • Deltakelse i leveranse av rehabiliteringsprosjekt og teknisk driftsstøtte ut over Region Midt- Norge kan være aktuelt.
 • Beherske grensesnitt mot mekanisk/elektro og aktuelle komponenter som inngår i regulering av anleggene våre.
 • Bidra til deling av kompetanse/erfaring i Statkraft, og delta i relevante fagnettverk internt i Statkraft.
 • Bidra til profesjonalisering av prosjektstyring med god utnyttelse av ressursene på tvers i Statkraft med fokus på spesialisering

Hvem er du:

 • Teknisk utdannet innen elektro eller maskin, minimum på bachelor-nivå
 • God innsikt i kraftproduksjon (vasskraft/vindkraft) og erfaring med drift/vedlikehold av kraftverk eller annen tung industri.
 • Erfaring med prosjektledelse/prosjektering.
 • Innehar systemkompetanse med innsikt i tilhørende fagområder.
 • Gode generelle IT–kunnskaper og –ferdigheter.
 • Beherske engelsk muntlig og skriftlig.
 • Evne til å inspirere med god kommunikasjon og skape et godt arbeidsmiljø
 • Setter klare og tydelige mål.
 • Fremmer samarbeid på tvers.
 • Utvikler dine medarbeidere og deg selv.
 • Fokusert på leveranse og resultater

I Statkraft leter vi alltid etter mennesker med gode sosiale og kommunikasjonsevner. Folk som liker å lede, lære og hjelpe andre å lære.

Statkraft tilbyr:

En karriere hos Statkraft er en karriere fylt med mening - noe som betyr at hver ansatt ikke bare tjener til livets opphold, de gjør en reell forskjell for planeten, samfunnet vårt og fremtiden. Sammen jobber vi i frontlinjen for å endre spillet for fornybar energi. Fra hydrogenutvikling til algoritmisk handel og alt imellom. Vi har 125 års uovertruffen ekspertise i å lage teknologier som setter økosystemer, lokalsamfunn og miljøet vårt først.

 • Faglig og personlig utvikling
 • Et godt arbeidsmiljø preget av kompetanse og nyskaping
 • Sjansen til å utvikle din karriere sammen med et virkelig globalt nettverk av eksperter, ledere, spesialister og kandidater fra forskjellige land og bakgrunner

Statkraft tilbyr konkurransedyktige ansettelsesvilkår og ytelsesordninger, og vi er en pålitelig arbeidsgiver som setter sikkerheten til våre mennesker først. Vi tror at et trygt og sunt arbeidsmiljø er et spørsmål om valg, ikke tilfeldigheter.

Statkraft forvalter kritisk infrastruktur og tjenester i flere land. Søkeren må være kvalifisert for sikkerhetsklarering og autorisasjon.

Søknadsfrist: 16.01.2022

Arbeidssted: Trondheim/Gaupne

Kontaktpersoner: Espen Hammersland, mob: 47864098. Robert Hjelmstad, mob: +47 92822215

SØK HER

...

Senior Ingeniør - Maskin

Statkraft Energi AS Region Midt Norge søker etter Ingeniør/Bachelor innan maskinfag til teknologi avdelinga.

Region Midt-Norge har ansvar for drift og vedlikehald av Statkraft sine Vind- og Vasskraftanlegg i Trøndelag, Møre og Romsdal og gamle Sogn og Fjordane. Regionskontoret for Statkraft Energi Midt-Norge ligger i Gaupne i Luster kommune. Tilsyn, drift og vedlikehald av anlegga i regionen blir utført av fire kraftverksgrupper i samarbeid med Produksjons-, Prosjekt-, Teknologi- og Utviklingsavdelinga.

Teknologiavdelinga har ansvaret for fagleg styring og skal bidra med støtte og kapasitet til drift og reinvesteringsprosjekt innan dei tekniske fagdisiplinane. Avdelinga har konkrete leveransar inn mot drift, vedlikehald og utvikling av kraftanlegg slik at Statkraft oppnår maksimal verdi i eit langsiktig perspektiv. Teknologiavdelinga bidrar også med kompetanse og kapasitet utanfor region Midt-Norge, der dette er etterspurt/relevant. Teknologiavdelinga har tilsette i Gaupne, Sunndalsøra og i Trondheim.

Oppmøtestad er Gaupne med opning for Trondheim, og arbeidsområdet er heile regionen. Tidsavgrensa oppdrag og reiseverksemd i regionen og elles i Norge må påreknast.

Kvifor Statkraft?

Statkraft har gjort rein energi mogleg i over eit århundre. Det er det vi tilbyr. 125 års ekspertise utan sidestykke med å forsyne verden med det den trenger mest. Fordi i kampen mot klimaendringar ser vi ikkje fornybar energi som ein del av løysningen - vi trur det er løysningen. Hos oss vil du forme ein karriere som verkeleg er framoverlent med mange fantastiske moglegheiter.

Din rolle:

 • Yte teknisk driftsstøtte og bidra inn i tyngre vedlikehald på Statkraft sine kraftanlegg i region Midt-Norge
 • Bidra inn i større rehabiliteringsprosjekt med fagkunnskap innan maskin og inneha rolle som «teknisk ansvarleg».
 • Utføre tilsyn i form av hovudtilsyn på mekaniske komponentar vassveg.
 • Utføre utvida tilstandskontroll mekaniske komponentar i kraftverksanlegg.
 • Bistå kraftverksgruppene ved feilsøking og feilretting.
 • Bidra inn i feilanalysar og tilråding om vedlikehaldstiltak.

Kven er du:

 • Ha god sikkerheitsforståing, og du bryr deg om eigen og andre sin sikkerheit.
 • Teknisk utdanning innan maskin, minimum på bachelor-nivå.
 • Innsikt i kraftproduksjon (vasskraft/vindkraft) og erfaring med drift og vedlikehald av kraftverk eller annan relevant industri.
 • Noko erfaring med prosjektleiing/prosjektering.
 • Gode generelle IT–kunnskapar og –ferdigheiter.
 • Gode samarbeidsevne og ein relasjonsbyggjar.
 • Gode kommunikasjonsevner og framstillingsevner, samt legge til rette for kommunikasjon tverrfagleg og mellom ulike einingar i større organisasjonar.
 • Nysgjerrig på ny kunnskap og teknisk interessert.
 • Initiativrik og sjølvstendig, praktisk og resultatorientert.
 • Beherskar engelsk munnleg og skriftleg.

Fleksibel i forhold til arbeidstid og reiseverksamheit, då du har heile regionen som arbeidsområde.

I Statkraft leiter vi alltid etter menneske med gode sosiale og kommunikasjonsevner. Menneske som er innovative, kompetente og ansvarlege.

Statkraft tilbyr:

Ein karriere hos Statkraft er ein karriere fylt med meining - noko som betyr at kvar ansatt ikkje berre tener til livets opphald, de gjer ein reell forskjell for planeten, samfunnet vårt og framtida. Samen jobbar vi i frontlinja for å endra spelet for fornybar energi. Frå hydrogenutvikling til algoritmisk handel og alt imellom. Vi har 125 års førsteklasses ekspertise i å lage teknologiar som setter økosystema, lokalsamfunn og miljøet vårt først.

 • Fagleg og personleg utvikling
 • Eit godt arbeidsmiljø prega av kompetanse og nyskaping
 • Mangfald med omsyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn
 • Konkurransedyktige vilkår og gode velferdsordningar

Statkraft forvaltar kritisk infrastruktur og tenester i fleire land. Søkjaren må være kvalifisert for sikkerheitsklarering og autorisasjon.

Søknadsfrist: 16.01.2022

Arbeidssted: Gaupne, Trondheim

Kontaktpersoner: Geir Orrestad, mob: +47 90236935

SØK HER

Powered by Labrador CMS