LEDIG STILLING:

Sognekraft søkjer kommunikasjonsansvarleg

Synst du det er interessant å jobbe med kommunikasjon av morgondagens smarte løysningar, berekraft og utvikling?

Vi har ledig stilling som KOMMUNIKASJONSANSVARLEG. Vi søkjer initiativrik person som har evne til å formidla komplekst innhald på ein enkel og engasjerande måte.

Ta denne eineståande sjansen til å vera med i utviklinga av Sognekraftkonsernet. Du vil jobbe tett på konsernsjef og vera ein del av konsernet sin stab i eit kompetansesterkt, inspirerande og uformelt arbeidsmiljø.

Arbeidsoppgåver:

 • Samhandle med konsernleiinga i kommunikasjonsarbeidet
 • Arbeide tett med dotterselskapa og produsera tekst til ulike kanalar
 • Delta i arbeid med merkevareutvikling
 • Vidareutvikle konsernet sin kommunikasjonsstrategi og leie krisekommunikasjon
 • Redaktør for heimesider og sosiale media
 • Utføre og vere ein pådrivar for god kommunikasjon internt i konsernet.

Ønska kvalifikasjonar

 • Relevant utdanning, helst bachelor eller master
 • Gjerne medieerfaring og god forståing for energi- og klimapolitikk
 • Forstår politiske prosessar
 • Kommuniserer godt både skriftleg og munnleg og evne til å presentere innhald i formelle og uformelle omgivnader

Personlege eigenskapar

 • Jobbar godt sjølvstendig og i team
 • Strukturert og initiativrik
 • Er god til å bygge relasjonar
 • Har god dømmekraft og strategisk kompetanse

Kontorstad på ein våre kontorlokasjonar, fortrinnsvis Vik eller Sogndal.

Du treng ikkje oppfylle alle krava for å bli vurdert.

Vi ynskjer betre kjønnsbalanse i konsernet og oppfordrar generelt kvinner til å søkje.

Spørsmål om stillingen
Terje Bakke Nævdal, Konsernsjef, Mobil 911 81 056

Søknadsfrist: 23.05.2022

SØK HER

Powered by Labrador CMS