LEDIG STILLING:

Sjukepleiar/ vernepleiar i Heimetenesta - Lærdal kommune

Ynskjer du deg ein spanande jobb med faglege utfordringar, og mulegheiter for utviklling? Då ser vi etter akkurat deg!

Dine oppgåver vil være å gje hjelp og rettleiing ved sjukdom og nedsett funksjonsevne, slik at brukaren opplev å meistre sin sjukdom/ helseplager i størst muleg grad. Systematisk kartlegging av brukarane og oppfølging for å avdekke forverring av tilstand, samt gode evner til å iverksette rette tiltak, der meistring av eige liv for brukaren er målsetnaden.

Ernæringskartlegging, kvardagsrehabilitering, velferdsteknologi, palliasjon og medisinsk oppfølging vil vere stikkord i ditt arbeid. Samt tverrfagleg samarbeid med ulike fagmiljø, fastlege og spesialitshelsetenasta.

Er dette deg?

 • Høg arbeidsmoral
 • Ynskjer fagleg og personleg utvikling
 • Trives med menneske
 • Fleksibel og god på samhandling - finn den beste løsninga
 • Serviceinnstilt og positiv
 • Handlingsorientert og ansvarsbevisst
 • Evne til å arbeide i eit hektisk miljø

Kjenner du deg igjen, ynskjer me oss gjerne ein søknad frå deg!

Vi har ledig 100% fast stilling som sjukepleiar/ vernepleiar i heimebasert omsorg

Stillinga har turnus med arbeid kvar 3. helg.

Hjå oss får du:

 • Godt arbeidsmiljø blant flotte kollegaer!
 • Fagleg utvikling
 • Mulegheit til å påverke eigen arbeidskvardag
 • Mulegheit for vidareutdanning
 • Støttande leiing
 • Gode pensjonsordninger, ulykkes- og gruppelivsforsikring

Kva kvalifikasjonar krev vi?

 • Autorisasjon som sjukepleiar eller vernepleiar
 • Førerkort klasse B - godkjent i Norge
 • Gyldig politiattest
 • Gyldig arbeids- og opphaldsløyve
 • Gode norskkunnskapar, munnleg og skriftleg

Lønsvilkår:

 • Lønn etter tariff
 • pensjonsordning KLP

Om arbeidsgjevaren:

Lærdal kommune søker motiverte medarbeidarar som er kompetente, opne, pålitelege og samfunnsengasjerte.

Kvalitet i tenestene vert skapt gjennom godt arbeidsmiljø og mangfald blant tilsette.

Heimebasert omsorg yt tenester til 12 heildøgnsbemanna omsorgsbustader, i tillegg til alle flotte teneste mottakarane våre rundt om i bygda. Totalt er vi ca 75 tilsette i heile pleie og omsorg, og kanskje vert du vår nye kollega!

Send søknaden via:

Lærdal kommune si heimeside: www.laerdal.kommune.no under fana "ledige stillingar".

Søknadsfrist 10.08.2022

Kontaktperson

Toril Tørvi Grøthe, Einingsleiar pleie og omsorg, tlf: 91360633, mobil: 91360633, toril.torvi@laerdal.kommune.no

Monika Obara, Ass. einingsleiar, mobil: 47486685, Monika.Obara@laerdal.kommune.no

SØK HER

Powered by Labrador CMS