LEDIG STILLING:

SIMAS søkjer produksjonsleiar på drift

Om SIMAS IKS:

SIMAS er eit interkommunalt selskap eigd av kommunane i Sogn.Selskapet har som formål å handsame avfall frå hushaldningar og verksemder. Arbeidsstaden er Festingdalen på Kaupanger.

Produksjonsleiar

Me søkjer ein person som kan ha ansvar for drift på hovudanlegget i Festingdalen.


Hovudoppgåver for stillinga

 • Ansvar for drift på hovudanlegget i Festingdalen
 • Ansvar for planlegging, organisering og tilrettelegging av arbeidsoppgåver, og for opplæring og rettleiing av arbeidstakarar
 • Delta i industriverngruppa
 • Skal jobbe aktivt for eit godt og inkluderande arbeidsmiljø, og sørgje for at den einskilde arbeidstakar får oppgåver som gjev moglegheit for personleg vekst og utvikling
 • Må ha evner til å drive gjennom endringsprosessar og kan ta vanskelege avgjerder
 • Sørgje for at drifta blir planlagt og gjennomført på ein optimal måte innanfor gjeldande standardar, budsjett og rammer. Dette omfattar alle forhold i tilknyting til drift.


Ynskjeleg utdanning/praksis

 • Sertifikat kl. B, truckførarbevis og maskinførarbevis
 • Erfaring på å leie personale
 • Grunnleggjande IT-kunnskap
 • Erfaring med Lean
 • Erfaring frå industrivernarbeid


For stillinga søkjer me etter personar som

 • Ser moglegheiter og tek initiativ til forbetringar
 • Er strukturert, systematisk og har ei planmessig tilnærming til arbeidet
 • Er tydeleg, målretta og kan ta avgjerder
 • Kan arbeide sjølvstendig og samarbeide godt med andre
 • Villeg til å setje seg inn i og lære nye ting
 • Kan ta eit ekstra tak når det trengs

Me kan tilby

 • Varierte og meiningsfylte arbeidsoppgåver hjå ein viktig miljøaktør i Sogn
 • Naudsynt opplæring, kurs og rettleiing
 • Løn i.h.t. eigen lønstabell med pensjonsordning i KLP


Spørsmål om stillinga

Spørsmål om stillinga kan rettast til direktør Hallvard Thomassen, tlf. 995 78 118.

SØKNADSFRIST: 06.08.21

SØK HER

Powered by Labrador CMS