LEDIG STILLING:

Nortura søkjer teknisk leiar

Nortura SA Sogndal

Nortura er en av Norges største matprodusenter, og Gilde og Prior er to av våre mest kjente merkevarer. Vi er bondens selskap; et samvirke eid av over 17.000 norske bønder over hele landet. I Nortura jobber vi hver dag for matglede, helse og bærekraft og er stolte over å bidra til at det blomstrer i norsk matproduksjon. Vi omsetter årlig for om lag 23 milliarder kroner og skaper store verdier for Norge.

Nortura Sogndal produserer spekemat.

Nortura Sogndal er hovudanlegg for spekepølse og pinnekjøtt, og produserer under varemerket Gilde.

Som leiar av teknisk avdeling er du ansvarleg for vedlikehald av fabrikkens prosessutstyr, samt drift og vedlikehald av fabrikkens bygningsmasse, uteareal og fabrikkens utstyr knyttet til infrastruktur. Teknisk avdeling har også ansvar for lagerstyring og innkjøp av komponenter og materiell innanfor området. I tillegg har teknisk avdeling "gjennomføringsansvar" for prosjekter knytta til bygg, infrastruktur og prosessutstyr.

Me er ute etter ein teknisk leiar som kan bidra til å optimalisere og vidareutvikle drifta av teknisk avdeling på ein kostnadseffektiv måte. Dette med utgangspunkt i prinsippa i moderne vedlikeholdsteori og kontinuerlig forbedring.

Hovudoppgåver:

 • Overordna ansvar for HMS-arbeidet i avdelinga
 • Legge til rette for effektiv produksjon gjennom tett samarbeid og gode relasjoner med produserande avdelingar (kundefokus)
 • Fokus på, og gjennomføring av, kontinuerlig forbedring i fabrikken
 • Medarbeiderutvikling i tråd med avdelingens behov
 • Oppfølging av budsjett og nytte budsjett/resultat som vesentleg parameter for planlegging
 • Kontakt med offentlege myndigheiter innanfor ansvarsområdet
 • Delta i operativt arbeid
 • Stillinga inngår i fabrikken si leiargruppe og rapporterer til fabrikksjef

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Gode leiareigenskaper med motiverande og inkluderande leiarstil basert på lagarbeid
 • Relevant teknisk utdanning og leiarerfaring. God erfaring frå liknande stillingar kan kompensera for manglande utdanning
 • SAP-kompetanse er ein fordel
 • Synleg og tilstades
 • Kompetanse til å kunne leie og gjennomføre investerings- og modifikasjonsprosjekter
 • Evne til å arbeide strukturert og målretta
 • Oppteken av orden og systematikk

Me tilbyr:

 • Ei spanande stilling i eit moderne og nyskapande miljø
 • Personlege og faglege utviklingsmoglegheiter
 • Konkurransedyktige vilkår og gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Ordnede arbeidsforhold i eit godt arbeidsmiljø

Den som blir tilsett må gjennomgå konsernet sine hygiene- og HMS-opplæringsprogram.

Søknadsfrist: 16.06.2023

Kontakt: Inghild Lysne Sanden, mob: 992 67 253

SØK HER

Powered by Labrador CMS