LEDIG STILLING:

Lærdal kommune har ledige stillingar innan bu og miljø

Om arbeidsgivar:

Lærdal er ein spennande kommune i Indre Sogn med trøkk, tru og fokus på vekst og utvikling. I Lærdal kan du leva det gode liv saman med 2 200 andre lærdøler. Vår vakre bygd inst i Sognefjorden ligg midt mellom Oslo og Bergen. Store fjell- og utmarksområde byr på eit aktivt friluftsliv. Lærdal er ei kulturbygd med ein rik kulturarv. Vi kan nemne Borgund stavkyrkje, dei historiske vegane og gamle Lærdalsøyri.

Me har ledig:

VERNEPLEIAR/SJUKEPLEIAR
100% fast stilling som vernepleiar/sjukepleiar.
50% vikariat som vernepleiar eller fagabeider i bustad frå snarast til desember 2021.

Me har årsturnus med arbeid kvar 4 helg. Vaktene er stort sett langvakter på 13 timar med nokre kortare vakter innimellom.

VERNEPLEIAR/FAGARBEIDAR
80 % fast nattevaktsstilling i avlastning.
52 % fast stilling i avlastning.


Arbeidsoppgåver

VERNEPLEIAR/SJUKEPLEIAR:

 • Målretta miljøarbeid knytt til avlastning og bustad
 • Primærkontaktansvar
 • Legemiddelhandtering
 • Rettleiing og fagleg kompetanseheving av personale
 • Ansvarleg for tiltaksplanar
 • Samarbeide med pårørande, verje og andre samarbeidspartnar
 • Dokumentasjon og journalføring

VERNEPLEIAR/FAGARBEIDER:

 • Målretta miljøarbeid
 • Grensesetting
 • Primærkontaktansvar
 • Samarbeid med pårørande, verje og andre samarbeidspartnarar


Krav til/ønskje om utdanning

 • Autorisasjon som vernepleiar/sjukepleiar
 • Autorisasjon som helsefagarbeider
 • Søkjarar utan fagutdanning kan og bli vurdert


Personlege eigenskapar

 • Kunne vise respekt og rausheit i møte med andre
 • Tålmodigheit
 • Kan være trygg og tydeleg
 • Kan takle ulike utfordringar og uforutsette hendingar
 • Motiverande og positiv
 • Lojal og samarbeidsvillig
 • Personleg eigenheit vil bli vektlagt


Lønnsvilkår

 • Lønn etter tariff- Pensjonsordning med 2 % innbetaling KLP


Send søknaden via

vår heimeside www.laerdal.kommune.no under fana "ledige stillingar".

Søknadsfrist: 06.06.21

Powered by Labrador CMS