LEDIG STILLING:

Lærdal kommune søkjer avdelingssjukepleiar/ vernepleiar ved inst. og heimetenesta

Ynskjer du deg ein spanande jobb med faglege utfordringar, og mulegheit for utvikling?
Då ser me etter akkurat deg!

Om arbeidsgjevaren:

Lærdal kommune søker motiverte medarbeidarar som er kompetente, opne, pålitelege og samfunnsengasjerte.

Kvalitet i tenestene vert skapte gjennom godt arbeidsmiljø og mangfald blant tilsette.

Ved Lærdal bu og omsorgsheim er det 22 plassar, 4 korttid og 18 langtids plassar. I tillegg har vi eige kjøkken

ergoterapeut, fagkoordinator, demenskoordinator og ein aktivitør som skapar liv og røre!

Heimebasert omsorg yter tenester til 12 heildøgns bemann omsorgsbustader, i tillegg til alle flotte teneste mottakarane

våre rundt om i bygda. Vi er sirka 75 tilsette i stort og smått, og kanskje vert du vår nye kollega!

Pleie og omsorg i Lærdal kommune skal tilsetje avdelingssjuke-/vernepleiar for både instutisjon og heimebasert omsorg. Dette vil vere stilling på dagtid, måndag til fredag. Du skal leie din avdeling i forhold til oppgåvefordeling, pasientforløp og samarbeid kring personalressursane.

Dine oppgåver vil vere:

 • Inngå som ein del av den ordinere bemanninga i di avdeling, og såleis halde tråden i dei ulike pasientforløpa.
 • Overvåke PLO meldingar for din avdeling
 • Delta på tildelingsmøter i PLO
 • Delegere oppgåver knytt til primer- og sekunderkontaktar
 • Delegere oppgåver knytt til tiltaksplanar
 • Generere ruter for heimebasert omsorg
 • Delta på legevistitt/ møter med spesialisthelsetenesta
 • Delta i innkomstmøter på LBO/ utskriving
 • Førebu/ kartlegge ved endring av omsorgsnivå, kartleggingsbesøk.
 • Kontakt med pårørande
 • Leie avdelingsmøta/ brukarmøta
 • Delta i turnusarbeid for sin avdeling
 • Bidra til samarbeid mellom instutisjon og heimebasert omsorg

Er dette deg?

 • Evne til å leie andre
 • Løysningsorinetert og evne til å ta avgjersler
 • God relasjonskompetanse
 • Fleksibel og god på samhandling - finne den beste løysinga
 • Serviceinnstilt og positiv
 • Handlingsorientert og ansvarsbevisst
 • Evne til å arbeide i eit hektisk miljø
 • Personlege eigenskapar vil bli vekta

Om du kjenner deg igjen, ynskjer me oss gjerne ein søknad frå deg!

Me har:

 • 1 x 100% fast stilling i instutisjon
 • 1 x 100% fast stilling i heimebasert omsorg

Stillingane er på dagtid, måndag til fredag, men ved akutte behov for kompetanse kan ein bli omdisponert.

Hjå oss får du:

 • Godt arbeidsmiljø blant flotte kollegaer!
 • Fagleg utvikling
 • Mulegheitt til å påvirke eigen arbeidskvardag
 • Mulegheit for vidareutdanning med økonomisk støtte
 • Støttande leiing
 • Gode pensjonsordningar, ulykkes- og gruppelivsforsikring

Kva kvalifikasjonar me krev:

 • Autorisasjon som sjukepleiar eller vernepleiar
 • Førerkort klasse B - godkjent i Norge er føretrekt
 • Gyldig politiattest
 • Gyldig arbeids- og opphaldsløyve
 • Gode norskkunnskapar, munnleg og skriftleg

Lønnsvilkår

 • Lønn etter tariff
 • 2% pensjonsinnbetaling KLP

Søknadsfrist: 10.08.2022

Kontaktperson

Toril Tørvi Grøthe, Einingsleiar pleie og omsorg, tlf: 91360633, mobil: 91360633, [email protected]

Monika Obara, Ass. einingsleiar, mobil: 47486685, [email protected]

SØK HER

Powered by Labrador CMS