LEDIG STILLING:

Lærdal kommune har ledige stillingar i bu og miljøtenesta

Me har ledig:

 • Miljøterapeut/Miljøarbeidar 2 100% faste stillingar
 • Miljøarbeidar/Assistent 65 % fast stilling
 • Miljøarbeider/Assistent 2 nattevaktstillingar
 • Helgestillingar

Turnusane består stort sett av langvakter og er i årsturnus.

Bu og miljøtenesta består av desse einingane:

 • Psykiatribustad
 • Tenester for personar med nedsett funksjonsevne
 • Psykisk helse
 • Dagtilbod
 • Brukarstyrt personleg assistent
 • Fritidskontakt

Arbeidsoppgåver:

 • Målretta miljøarbeid
 • Praktisk bistand
 • Delta på ulike aktivitetar
 • Være ein trygg rollemodell

Personlege eigenskapar:

 • God til å samarbeide og bidra til eit positivt arbeidsmiljø.
 • Ansvarsbevisst og lojal.
 • Fleksibel
 • Det vert lagt vekt på personleg egnaheit

Kvalifikasjonskrav til søkjar:

 • Ynskjeleg med utdanning innan helse og sosialfag
 • Erfaring frå arbeid med målgruppa kan kompensere for utdanning.
 • Førarkort kl B er eit føremon.

Stillinga har krav om gyldig politiattest.

Me tilbyr ein spanande og utfordrande jobb i eit godt arbeidsmiljø.

Lønnsvilkår

Lønn etter tariff
2 % pensjonsinnbetaling til KLP

Søknadsfrist: 15.07.2022

Kontaktperson

Hilde Lysne, Einingsleiar Bu og miljøtenesta, mobil: 90500039, [email protected]

SØK HER

Powered by Labrador CMS