LEDIG STILLING:

Lærdal kommune har ledig stilling som miljøterapeut og helgestillingar

I Lærdal kan du leva det gode liv saman med 2 200 andre lærdøler. Vår vakre bygd inst i Sognefjorden ligg midt mellom Oslo og Bergen . Store fjell- og utmarksområde byr på eit aktivt friluftsliv. Lærdal er ei kulturbygd med ein rik kulturarv. Vi kan nemne Borgund stavkyrkje, dei historiske vegane og gamle Lærdalsøyri.

Me har ledig:

 • Miljøterapeut i 100 % fast stilling
 • 2 helgestillingar med langvakter som miljøarbeider

Bu og miljøtenesta har årsturnus som mellom anna inneheld langvakter.

Bu og miljøtenesta består av desse einingane:

 • Psykiatribustad
 • Tenester for personar med nedsett funksjonsevne
 • Psykisk helse
 • Dagtilbod
 • Brukarstyrt personleg assistent
 • Fritidskontakt

Arbeidsoppgåver:

 • Målretta miljøarbeid
 • Praktisk bistand
 • Delta på ulike aktivitetar
 • Være ein trygg rollemodell

Personlege eigenskapar:

 • God til å samarbeide og bidra til eit positivt arbeidsmiljø.
 • Ansvarsbevisst og lojal
 • Fleksibel
 • Det vert lagt vekt på personlege eigenskapar

Kvalifikasjonskrav til søkjar:

Til stillinga som miljøterapeut er det ønskjeleg med 3 åring utdanning innan helse og sosialfag.

Erfaring frå arbeid med målgruppa kan kompensere for utdanning.

Førarkort kl B er eit føremon.

Til helgestillingane er det ønskjeleg med erfaring frå liknande arbeid.

Stillinga har krav om gyldig politiattest.

Lønnsvilkår

 • Lønn etter tariff
 • 2 % pensjonsinnbetaling til KLP

Kontaktperson: Hilde Lysne, tlf: 96949157, mob: 96949157, epost: [email protected]

Søknadsfrist: 30.09.2022

Powered by Labrador CMS