LEDIG STILLING:

Lærdal kommune har fleire ledige stillingar

Lærdal kommune har ledige stillingar innan bu- og miljøtenesta, barnehage, tekniske tenester, Sogn LMS og helse, og pleie og omsorg.

  Sjukepleiarar ved Sogn Lokalmedisinske Senter

  Lærdal kommune har ein stilling som sjukepleiar ledig i 100 % fast ved Sogn LMS. I tillegg har me ledig 100 % fast stilling som sjukepleiar, der 50 % er fast og 50 % er vikariat til 01.09.2024. Stillinga vil vere i 3-delt turnus, med arbeid kvar fjerde helg. 

Sjå heile utlysninga her

  Leiar drift og vedlikehald ved utedrifta teknisk eining

  Det er ledig 100 % fast stilling som Leiar drift- og vedlikehald. Stillinga har ei viktig rolle som dagleg leiar av personale ved utedrifta.

Sjå heile utlysninga her

  Helsefagarbeider 100% fast stilling heimesjukepleien

  Ynskjer du deg ein spanande jobb med faglege utfordringar med moglegheit for utvikling?
  Då ser me etter akkurat deg!

Sjå heile utlysninga her

  Helsefagarbeider 100% fast i institusjon

  Ynskjer du deg ein spanande jobb med faglege utfordringar med moglegheit for utvikling?
  Då ser me etter akkurat deg!

  Sjå heile utlysninga her

Fagleiar i psykisk helse og rus

Lærdal kommune søkjer etter fagleiar i 100 % stilling til psykiatri og rustenesta. Som fagleiar er du leiar i kommunen sitt kristeteam. Det er ynskjeleg med erfaring innan kommunalt lågterskeltilbod, og kjennskap til Gerica. 

Sjå heile utlysninga her

  Me søkjer fleire leikne kollegaer i Lærdalsøyri barnehage

  Me søker etter fleire tilsette i både faste stillingar og engasjement. Me ser etter kollegaer med ulik bakgrunn, både med høgskuleutdanning, fagbrev og assistentar: Barnehagelærarar, andre med utdanning innan pedagogikk- eller helse/sosialfag, barne- og ungdomsarbeidar, andre med fagbrev og assistentar. 

  Me treng og fleire tilkallingsvikarar. Har du tid, kapasitet og eit ønskje om å jobbe med barn, vil me gjerne at også du søkjer.

  Sjå heile utlysninga her

Powered by Labrador CMS