LEDIG STILLING:

Lærdal kommune har fleire ledige stillingar

Ledige stillingar i Lærdal kommune

  • Sjukepleiar/vernepleiar i heimetenesta – frist 18.12.22
  • Koordinator – pleie og omsorg – frist 18.12.22
  • 100 % svangerskapsvikariat som miljøterapeut, og helgestillingar – frist 18.12.22
  • Oppmålar/matrikkelførar/sakshandsamar eigedom og kart – frist 05.12.22

Gå til vår heimeside under «ledige stillingar» for fullstendig utlysing og søkjeportal.

Powered by Labrador CMS