LEDIG STILLING:

Lærdal kommune har fleire ledige stillingar

Me har ledig desse stillingane:

  • 100 % fast stilling som koordinator – pleie og omsorg
  • 100 % fast stilling som helsefagarbeider institusjon – pleie og omsorg
  • 80 % fast stilling som helsefagarbeider institusjon – pleie og omsorg
  • 2 faste stillingar i 100 % som sjukepleiar/vernepleiar heimetenestene – pleie og omsorg

Desse stillingane har søknadsfrist 6. november 2022

Fullstendig søknad og søkjarportal finn du på vår heimeside; www.laerdal.kommune.no under fana ledige stillingar. Eller klikk HER.

Powered by Labrador CMS