Ecura søkjer boligleder

Om Ecura:

Ecura ble etablert i 2016 gjennom oppkjøp av norske etablerte og veldrevne foretak. Vi leverer helse- og omsorgstjenester til private og offentlige kunder. Ecura er en av Norges ledende aktører innen privatfinansiert rusbehandling og vi er en godkjent leverandør i en rekke kommuner av BPA (brukerstyrte personlige assistenter). I tillegg tilbyr vi hjemmesykepleie, stasjonær sykepleie, hjemmehjelp, vikar- og bemanningsløsninger av helsefagpersonell i hele Norge. Totalt sysselsetter vi ca. 1100 personer og har virksomheter i store deler av landet.

Gjennom Ecura Bo og Habilitering er vi også en stor tilbyder av heldøgns bo- og omsorgstjenester for personer med psykiske lidelser, utviklingshemming og/eller autismespekterforstyrrelser samt at vi leverer rådgivingstjenester og kompetansehevende kurs innen helsefag. Med satsing på kompetanse, teknologi og innovativ tenkning bygger vi Norges ledende helse- og omsorgsselskap.

Ecura søker etter Boligleder i vårt tiltak i Aurland i engasjement i 2 år.

Vi søker deg med erfaring frå helsearbeid og ledelse, deg som har et ønske om å fortsette å utvikle tiltaket som god og attraktiv arbeidsplass for våre tilsatte og være sentral i fremdrift og utvikling av tjenestetilbudet som ytes.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning fra høyskole/universitet, fortrinnsvis vernepleier/sykepleier
 • Andre utdanninger sammen med relevant erfaring blir vurdert
 • Ledererfaring
 • Kjennskap og erfaring med aktuelt lovverk, administrativt og faglig
 • Generel brukerkompetanse på data

Arbeidsoppgaver:

 • Boligleder går 50% i medleverturns og har 50% adminstrativ tid
 • Sikre effektiv drift og organisering av tjenesten
 • Deligert personalansvar
 • Bemanning ved fråvær
 • Samarbeid med oppdragsgiver og andre samarbeidsparter
 • Bidra til at avdelingen og virksomhetens resultatmål nås
 • Bidra med egne erfaringer og kompetanse i virksomhetens lederteam ved behov

Personlige egenskaper:

 • Nøyaktig, tydelig og løsningsorientert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å utvikle, motivere og engasjere ansatte
 • Evne til fleksibilitet og til å arbeide selvstendig
 • Evne til endring og omstilling

Vi kan tilby deg

 • Muligheten til å bli en del av et spennende selskap i vekst
 • Gode pensjonsordninger
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Store muligheter for egen utvikling
 • Kontorsted vil være i Aurland

Boligleder må se og behandle mennesker med respekt og ydmykhet, men også være tydelig og rettferdig. Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Kandidater intervjues fortløpende, tiltreden etter avtale.

Tiltaket har 1 tjenestemottaker og 7 medarbeidere i turnus, i tillegg er det tilkallingsvikerer.

Søknadsfrist: 14. oktober

..

SØK HER

Powered by Labrador CMS