LEDIG STILLING:

Hydro Årdal søkjer fagleder omforing/ mekanisk ingeniør

Vil du være med på å forme en bærekraftig fremtid?

Med sine 30 000 ansatte verden over og sin tilstedeværelse i en rekke markeder for aluminium, metallgjenvinning og fornybar energi besitter Hydro unik innsikt, kunnskap og kompetanse.

Vi har en stolt historie og ønsker å være ledende i arbeidet med å skape en bærekraftig fremtid ved å utvikle naturressurser til innovative produkter og løsninger. Det er alle våre dyktige medarbeidere som er vår viktigste suksessfaktor.

Klikk her for å utforske vår verden og kjernen i vår virksomhet.

Siden 1905 har Hydro utviklet naturressurser til verdifulle produkter for mennesker og virksomheter, med fokus på trygge og gode arbeidsplasser for våre 30 000 ansatte på flere enn 140 steder i verden.

Hydro skal være ledende i arbeidet med å utforme en bærekraftig fremtid og ønsker å skape mer livskraftige samfunn gjennom nyskapende og effektiv utvikling av naturressurser til løsninger og produkter som betyr noe.

Årdal Metallverk produserer mer enn 200.000 årstonn aluminium, og leverer til et market med stor etterspørsel fra blant annet bilindustrien. Vi jobber med kontinuerlig utvikling av elektrolyseorganisasjonen for å møte framtidige utfordringer, noe som krever personell med høy kompetanse. 

Avdeling Omforing er del av enheten Elektrolyse, og består av 18 medarbeidere. Avdelingen har ansvar for demontering og oppbygging av nye celler i elektrolysehallene. Videre har avdelingen ansvar for oppfølging av montering og kvalitetssikring av teknisk tilstand før oppstart av cella. Avdelingen bidar også i utvikling, modernisering og design sammen med teknologimiljøet i selskapet.

Omforing søker nå etter ny Fagleder (mekanisk ingeniør) til avdelingen. 

Som Fagleder på Omforing har du teknisk ansvar for utstyr, omforingsmaterial og prosess, samt ansvar for optimaliserings- og forbedringsarbeidet i området. 

Dette innebærer blant annet:

 • Bidra til et sterkt fokus på HMS-arbeid og HMS-forbedrende tiltak
 • Være en pådriver i forbedringsarbeid, samt lede forbedringsgrupper
 • Samarbeid med teknologimiljøet om utvikling og modernisering av katodedesign
 • Ansvar for standardiseringsarbeid og styringsdokumentasjon i området 
 • Ansvar for optimalisering og forbedring av flyt i de ulike arbeidprosesser
 • Planlegge og administrere innleide ressurser
 • Oppfølging og tilrettelegging for drift gjennom ulike oppfølgingsverktøy
 • Bidra til kompetanseheving i området
 • Oppfølging og utvikling av operatørvedlikehold
 • Tett samarbeid og avløser for Områdeleder (Avdelingsleder)

 Kvalifikasjoner

 • Høyere teknisk udannelse innen mekaniske fag 
 • Erfaring fra prosessindustri er en fordel men ikke en forutsetning
 • Beherske norsk og engelsk - muntlig og skriftlig
 • Evne til å gjennomføre endringer og forbedringer
 • Evne, lojalitet og holdninger til å utføre jobben i henhold til gjeldende standarder og Hydros verdier

Vi søker deg som er selvstendig og initiativrik, og som liker å lede og motivere dine medarbeidere. Du må fremstå som en synlig leder og en god rollemodell. 

Annen informasjon

Vi ber deg vennligst legge ved et søknadsbrev og kopi av relevante vitnemål og attester med din søknad. Vi aksepterer kun elektroniske søknader. Søknadsbrev og CV mottas ikke på e-post.

Hydro går i en ny og spennende retning, og vi er avhengige av ulike perspektiver for å løse oppgavene våre og møte kundenes behov. Vi bygger på våre tre kjerneverdier – omtanke, mot og samarbeid – og har som mål å ha et bærekraftig arbeidsmiljø med høy prestasjon basert på inkludering av forskjellige mennesker. 

Søknadsfrist: 26.11.2023

Hvis du har spørsmål kan du kontakte:

Leder: Ove Bakken, (Norway +47) 950 99 644

Rekrutterer: Bodil Madslien, (Norway +47) 416 17 458

SØK HER

Powered by Labrador CMS