LEDIG STILLING:

Ecura søkjer sykepleier/ vernepleier/ miljøterapeut

Me søker etter sykepleier/ vernepleier/ miljøterapeut (100%) Medleverturnus.

Ecura Bo og Habilitering AS

Ecura Bo og Habilitering AS er en del av Ecura- konsernet, som fra starten i 2016 har etablert seg som en landsdekkende leverandør av tjenester innen helse og omsorg. Med satsing på kvalitet, kompetanse og innovasjon leverer vi tjenester innen bo og habiliteringstjenester, rus og psykiatri, Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA), hjemmetjenester og formidling av helsebemanning. Totalt sysselsetter Ecura ca. 1300 personer og har virksomheter i store deler av landet.

Som miljøterapeut vil du arbeida i team med fokus på kvalitet, tilrettelegging, planlegging og gjennomføring av målretta miljøterapeutisk arbeid i tråd med gjeldande lovverk. Oppgåvene dine vil vera tett knytt opp mot teamet for å bidra til at brukarane opplev ein heilskapleg og føresjåeleg kvardag med trygge rammer. Med veiledning frå Fagkonsulent i fagteamet.

Me søker deg med rett innstilling og haldningar til det viktige arbeidet som skal gjerast. Me kan tilby ein variert arbeidskvardag med stort fokus på kvalitet i arbeidet, godt arbeidsmiljø med ulike kollegaer i ulike aldrar, og eit sterkt tverrfagleg samarbeid.


Kvalifikasjonane dine:

 • Sjukepleier eller Vernepleiar.
 • Personar med anna 3-årig relevant helse- og sosialfagleg høgskuleutdanning vert også oppmoda om å søka.
 • Vidareutdanning innan psykisk helsevern, miljøterapi eller liknande er eit føremonn.
 • Kompetanse og/eller erfaring frå miljøterapeutisk arbeid.
 • Kunnskap om og erfaring med relevant regelverk; HOL Kap9
 • Komplementære ferdigheiter innan friluftsliv, idrett, musikk, handverk etc.
 • Førarkort klasse B.


Eigenskapane dine:

 • Fagleg engasjert, med gode evner til å integrere daglegdagse gjeremål i miljøbehandlinga.
 • Ansvarsbevisst.
 • Kreativ og endringsorientert, samt lojal mot planar.
 • Gode kommunikasjons-, relasjons- og samarbeidsevner.
 • Initiativrik og søkjer å finna gode løysingar saman med det tverrfaglege arbeidsmiljøet.
 • Fleksibel og godt humør.
 • Personleg eigenheit vil bli tillagd avgjerande vekt.
 • Av oppdraga si art oppfordrast menn til å søke.


Me tilbyr:

 • 100% fast stilling i medleverturnus
 • Veileding frå Fagkonsulent i tett samarbeid med Spesialisthelsetjenesten
 • Eigne opplærings- og rettleiingsprogram.
 • Arbeidsmiljø med engasjerte og positive kollegaar.
 • Konkurransedyktige vilkår, gode pensjons og forsikringsvilkår
 • Lønn etter avtale
 • Gode mogelegheiter for personleg utvikling og karrieremuligheter i selskap i vekst

Me krev godkjend politiattest i henhold til gjeldande lovverk. Dei som vert tilsett må etterleva Ecura sine verdigrunnlag i arbeidet og har eit sterkt ynskje om å utgjera ein skilnad for arbeidsgjevarar, tenestemottakarar og deira pårørande.


For mer informasjon

Regionleder Bjarni H. Valsson tlf 95 04 16 38, e-post: [email protected] eller avdelingsleder Karoline Høegh Korsmo tlf 922 84 022, e-post: [email protected]

SØK HER

Powered by Labrador CMS