LEDIG STILLING:

Ecura søkjer fagkonsulent

Vi øker vår aktivitet og vil styrke Fagteamet ytterligere.

Om Ecura:

Ecura er en tilbyder av heldøgns bo- og omsorgstjenester for personer med psykiske lidelser, utviklingshemming og/eller autismespekterforstyrrelser og vi er en godkjent leverandør i en rekke kommuner av BPA (brukerstyrte personlige assistenter). I tillegg tilbyr vi rusbehandling, hjemmesykepleie, stasjonær sykepleie, hjemmehjelp, vikar- og bemanningsløsninger av helsefagpersonell i hele Norge samt rådgivingstjenester og kompetansehevende kurs innen helsefag.

Er du vernepleier eller sykepleier med høy faglig integritet, god arbeidskapasitet og et engasjement for systematisk miljøterapi og mennesker med kompliserte tjenestebehov?

Ønsker du en jobb der du har stort handlingsrom og muligheter til å påvirke og utvikle tjenestetilbudet?

Du vil – sammen med Fagteamet– få sentral rolle i Ecura Bo og Habilitering Region Vest. Der vi sammen med alle kollegene våre skaper gode trygge tilbud til menneskene som mottar tjenester frå oss, kommunene vi samarbeider med, og pårørende til våre tjenestemottakere.

Fagkonsulenten jobber tett med avdelingsleder og har sitt primæransvar for faglig utførelse, veiledning og kvalitetssikring av Behandlingsintegriteten.

Beskrivelse av deg som kan bli med på reisen videre:

 • Faglig engasjert, erfaren, kunnskapsrik og arbeide systematisk
 • Utdannet Vernepleier/ Sykepleier, gjerne med videreutdanning og / eller mastergrad
 • Like og klare å veilede og utvikle miljøpersonell
 • Du ønsker å jobbe tett på få tjenestemottakere, få høg grad av autonomi i utførelsen
 • Du liker å være presis i arbeidet og målbevist
 • Har mye relevant erfaring frå miljø-, og veiledningsarbeid
 • Har kunnskap om lov og regelverk kring Kap 9, TUD og 4a mm.
 • Almenn kunnskap om programmer i Office.com
 • Generlet gode datakunnskaper
 • Har ønske om egenutvikling og karrieremuligheter
 • Gode kommunikasjons-, relasjons- og samarbeidsevner
 • Kreativitet til å bidra i utforminga av det daglige tjenestetilbudet
 • Ledererfaring er fordel
 • Du har en velutviklet humoristisk sans, er uhøytidelig og byr på deg selv. Du tar oppgavene seriøst og jobber ser løsninger der andre ser utfordringer

Noen av dine arbeidsoppgaver:

 • Veiledning av våre engasjerte kollegaer
 • Utvikling av tjenestetilbudene
 • Kvalitetssikring av Behandlingsintegriteten
 • Kartlegging av behov, og utvikling av miljøbehandling i tråd med lov og regelverk, i tett samarbeid med Fagteam og Spesialisthelsetjenester
 • Evaluering og utvikling av det miljøterapeutiske arbeidet, og målinger av oppnådde resultater
 • Systemdrift av Fagsystem
 • Tett samarbeid med avdelingsledere på de ulike lokasjonene

Personlig egnethet, gode samarbeidsevner og fleksibilitet tillegges stor vekt.

Er DU den rette?

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode muligheter for egen og faglig utvikling.

Tiltreden vil være etter avtale.

Kontorsted er pt vårt kontor i Sogndal, men arbeidsområdet vil være Regionen, så reising må påberegnes, vi prioriterer at reising skjer innen ordinær arbeidstid.

Du som ansettes tilslutter deg Ecuras verdigrunnlag Endringsorientert, Cura (omsorg), Utvikling, Respekt, Ansvarlighet, og har et sterkt ønske om å utgjøre en forskjell for oppdragsgivere, tjenestemottakere og deres pårørende.

For ytterligere spørsmål om stillingene, kontakt Regionansvarlig Bjarni H. Valsson epost: [email protected], tlf 950 41 638.

Søknadsfrist: 16.09.21

..

SØK NO

Powered by Labrador CMS