LEDIG STILLING:

Bedriftshelse1 søkjer bedriftssjukepleiar

Om arbeidsgivar:

Bedriftshelse1 er ein lokal leverandør av førebyggande tenester innan HMS. Bedriftshelse1 er ei offentleg godkjent bedriftshelseteneste med avdelingar i heile Vestland fylke og på Sunnmøre. Hovudkontoret ligg i Sogndal. Du finn meir informasjon på våre nettsider www.bedriftshelse1.no.

Bedriftssjukepleiar

Bedriftshelse1 har ledig 50% fast stilling som bedriftssjukepleiar ved vårt hovudkontor i Sogndal. Vi søkjer etter ein positiv kollega som er initiativrik og toler høgt arbeidspress. Stillinga inngår i eit tverrfagleg team, og du skal gje BHT-bistand i samsvar med relevant lov- og regelverk, med fokus på førebyggjande HMS-arbeid.

Du skal jobbe med:

  • Førebyggjande og helsefremmande arbeidsmiljøoppgåver
  • Undervisning, kontaktansvar og oppfølging av kundar
  • Bistand til gjennomføring av kartleggingar, rådgjeving og helseovervaking

Kompetanse som blir vektlagt:

  • Må ha autorisasjon som sjukepleiar
  • Utdanning og erfaring med psykososialt arbeid er ein fordel, men ikkje avgjerande
  • Lyst og evne til å undervise
  • Gode samarbeids– og kommunikasjonsevne
  • Analytisk og løysingsorientert
  • Generelt god IT-kompetanse
  • Evne til å jobbe i team, vere engasjert og initiativrik
  • Evne til å knyte gode relasjonar til kollega og vere med på å utvikle arbeidsmiljøet
  • Gode munnleg og skriftleg framstillingsevne
  • Fleksibel

Vi kan tilby:

  • Utfordrande, spennande og varierte arbeidsoppgåver i ein bransje som er i stor endring

  • Tverrfagleg, hektisk og godt arbeidsmiljø

  • Gode moglegheiter for fagleg og personleg utvikling

  • Lønn etter avtale

  • Fleksibel arbeidstid

  • Gode pensjons- og personalforsikringsordningar

Spørsmål om stillinga kan rettast til områdeleiar, Hans Martin Bjørkevoll, tlf: 920 14 313 eller administrerande direktør, Randi Marie Sjøholt, tlf: 952 35 874

Søknad med CV, vitnemål og attestar sender du til [email protected]

Søknadsfrist: 4. desember 2022


bedriftshelse1.no - trivsel på arbeidsplassen!

Powered by Labrador CMS