LEDIG STILLING:

Årdal VGS søkjer lærar til elektro og datateknologi/ automasjon fast stilling

Om arbeidsgivar:

Vestland fylkeskommune har ansvar for å utvikle Vestland fylke og å yte viktige tenester for samfunnet. Vi gir vidaregåande opplæring, tannhelsetenester og kollektivtransport til innbyggjarane i fylket. Vi har ansvar for vegsamband og legg til rette for næringsutvikling, fritidsopplevingar, kulturliv og inkludering. Klima og miljø er premiss for samfunnsutviklinga og som verdiskapingsfylke er Vestland ein nasjonal pådrivar for eit desentralisert Noreg. Lokalsamfunna er ramma for gode kvardagsliv som gjev like mogelegheiter til å delta i verdiskaping i heile Vestland. Fylkestinget er øvste politiske organ i fylkeskommunen.

Årdal vidaregåande skule har 40 tilsette og om lag 160 elevar. Skulen har totalt 10 klassar med tilbod innan studiespesialisering, industriteknologi, kjemiprosess- og laboratoriefaget, elektro og datateknologi og automatisering. Skulen er lokalisert i Øvre Årdal. Årdal vidaregåande skule har tett samarbeid med næringslivet for å skape gode opplæringsarenaer for elevane og ein trygg overgang til arbeidslivet.

Ved skulen er føljande stilling ledig frå 01.08.2023:

 • 100% fast stilling som lærar på elektro og datateknologi/automasjon.

Arbeidsoppgåver

 • Planlegging og gjennomføring av undervisning
 • Vurderingsarbeid
 • Vere ein bidragsyter i tverrfagleg samarbeid, klasseteam og ut mot samarbeidsbedrifter

Stillinga vil hovudsakleg vere retta mot undervisning på:

 • VG1 - elektro og datateknologi
 • VG2 - automatisering
 • VG3 - automatiseringsfaget

Kvalifikasjonar

Vi søkjer ein person med relevant utdanning og erfaring innan elektro og automasjon. Med relevant utdanning meiner vi fagskule, ingeniørhøgskule, yrkesfaglærarutdanning eller relevant praksis.

Det er ønskeleg med praktisk pedagogisk utdanning, men vi oppfordrar alle med relevant fagkompetanse til å søkje.

Personlege eigenskapar

 • som har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • som er engasjert og positiv - med ønskje om å formidle kunnskap og bidra til eit godt læringsmiljø
 • som har eit positivt elevsyn
 • som er utviklingsorientert og kvalitetsbevisst både fagleg og personleg
 • som er tilpasningsdyktig

Vi tilbyr

 • Positivt arbeidsmiljø med kunnskapsrike og engasjerte kollegaer
 • Opplæring på utstyr for undervisning i Årdal Teknologipark sine lokaler
 • Ein skule som nyttar arbeidslivet i opplæringa
 • Løn etter kvalifikasjonar
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar

Kontaktinformasjon: Geir Kjetil Øvstetun, Rektor, tlf. 906 94 334

Søknadsfrist: 22.03.2023

SØK HER

Powered by Labrador CMS