LEDIG STILLING:

Årdal kommune treng fleire ferievikarar i pleie og omsorg

Me har ledig
I tida ca.13.06.22 - 14.08.22 treng me fleire ferievikarar i følgjande stillingar:

INSTITUSJONANE:
Sjukepleiarar/hjelpepleiarar/omsorgsarbeidarar/ helsefagarbeidarar (studentar/elevar)/vernepleiar til arbeid innan pleie.Turnusarbeid.

HEIMESJUKEPLEIEN:
Årdalstangen har kombinert arbeid i utesone og 1. etg. Årdal sjukeheim. Øvre Årdal har 2 soner ( ute og ÅBO ).
Vi treng sjukepleiarar/hjelpepleiarar/omsorgsarbeidarar/helsefagarbeidarar (studentar/elevar). Turnusarbeid. Du må ha førarkort.

Lønn og tilsettingsvilkår
Der det er turnusarbeid er det arbeid inntil kvar 2. helg.
Løn vert utbetalt etter kvalifikasjonar/utdanning/ praksis og HTA (Hovedtariffavtalen).
2 % vert trekt til tariffesta tenestepensjon.

Andre opplysningar
Søknader til stillingane vert vurdert fortløpande.
Søknadsfristen kan bli utvida.
Du bør vera over 18 år.
Søkjarar må kunne beherske norsk munnleg og skriftleg og du må pårekne å arbeide i heile ferieperioden.
Politiattest vil bli krevd, jfr. Lov om helse- og omsorgstenester.

Søknaden må innehalde:
Kva stilling og kvar du søkjer.
Du må skriva i søknaden om du har førarkort, oppgi telefonnummer og e-postadresse-

Gå til ledige stillingar på Årdal kommune si heimeside www.ardal.kommune.no

Søknadsfrist 31.05.2022

Kontaktperson Hilda Nese, Tenesteleiar for pleie og omsorg, tlf: 94815663, [email protected]

SØK HER

Powered by Labrador CMS