LEDIG STILLING:

Årdal kommune søkjer fagarbeidar til tekniske tenester

Me har ledig

100% stilling som fagarbeidar i tekniske tenester, utedrift.

Arbeidsoppgåver

Tekniske tenester har mellom anna ansvaret for drift og vedlikehold av kommunale vegar, grøntanlegg, leikeplassar, kyrkjegardar, vassforsyning og avløp.

Denne stillingen har arbeidsoppgåvene i hovudsak innafor utedrift på park.

Den som vert tilsett kan i periodar bli tildelt arbeidsoppgåver innafor heile tenesteområdet.

Kvalifikasjonskrav

Me ser etter ein person som har fagbrev innan stell av park og grøntanlegg, men andre med relevant praksis innanfor faget kan og søkje.

Den som vert tilsett må ha sertifikat i klasse B (E).

Personlege eigenskapar

Personlige eigenskapar vil verte vektlagte og me søkjer etter;

ein person som er serviceinnstilt, syner engasjement og vil vera med å fremma til eitt godt samarbeid og sjå gode løysingar i alle ledd i organisasjonen

Løn og tilsetjingsvilkår

Stillingen vert løna etter HTA.

Løn som fagarbeidar er mellom kr. 415 300,- - kr.487 300,- og som spesialarbeidar er løna mellom kr. 351 200,- - kr.457 700,-

Kommunale tilsetjingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordningar

Det er 6 månader prøvetid for nytilsette i Årdal kommune.

Kontaktinfo

Bjørn Indrebø, bjorn.indrebo@ardal.kommune.no, tlf. 95891730

Søknadsfrist: 25.09.2023

SØK HER

Powered by Labrador CMS