LEDIG STILLING:

Årdal kommune søker nye tilsette til barnehagane

Me treng gode medarbeidarar i barnehagane i Årdal.

Det er ledig både faste stillingar og vikariat som barnehagelærarar, fagarbeidarar og assistentar.

Kvalifikasjonar

Til stilling som barnehagelærar vert det krevd utdanning som barnehagelærar. Det er òg ynskeleg å tilsette fleire med fagbrev i barne- og ungdomsarbeidarfaget.

Du må ha god norsk kunnskap både munnleg og skriftleg. Godkjend politiattest.

Som tilsett i barnehagane hjå oss har du ansvar for:

 • omsorg til kvart einskild born og barnegruppa
 • å delta aktivt i leik og aktivitet saman med borna
 • å halda deg fagleg oppdatert og dele kunnskap med kollega
 • å vera ein god rollemodell og rettleiar
 • å bida til eit godt og trygt lærings- og arbeidsmiljø for borna og kollega
 • å bidra til eit godt foreldresamarbeid

Me ynskjer deg som er:

 • glad i å arbeide med barn
 • god på kommunkasjon og samarbeid
 • målbevisst og strukturert
 • fagleg engasjert
 • initiativrik
 • motivert til å jobbe i eit miljø med høgt aktivitetsnivå

Som tilsett hjå oss tilbyr me:

 • meingsfylte arbeidsoppgåver innanfor eit viktig samfunnsområde
 • trivlege og fagleg dyktige arbeidskollega og gode born
 • barnehage med klare mål for godt arbeids- og fagmiljø
 • løn etter kvalifikasjonar, jfr. tariff
 • god pensjons- og forsikringsordning
 • tilgang til bedriftshytte på Skeikampen
 • god stipendordning for etter- og vidareutdanning
 • tilrettelegging for fagbrev
 • lån og tilskot til kjøp av bustad

Det er 6 månader prøvetid for nytilsette i Årdal kommune.

Kontaktperson: Odd Einar Fimreite, 905 18 131.

Søknadsfrist: 30.03.2023

Tiltredning snarast.

SØK HER

Powered by Labrador CMS