LEDIG STILLING:

Årdal kommune har ledige stillingar i barnehagane

Stillingar i barnehagane

Me har ledig

Årdal kommune har for tida fleire ledige stillingar som fagarbeidar i barnehagane, både faste og vikariat, frå 40 % til 100 %.

Kvalifikasjonskrav

Til stillingar som fagarbeidar vil søkarar med fagbrev som barne- og ungdomsarbeidar bli føretrekte, men andre med anna relevant utdanning og/eller praksis frå slikt arbeid kan og søke.

  • Den som vert tilsett må like variasjon i arbeidet, kunne arbeide godt sjølvstendig og i saman med arndre.
  • Du må vere fleksibel og systematisk og bidra til eit godt arbeidsmiljø.
  • Du må syne interesse for arbeidet og ha som mål å gjere det beste for barna.

Løn og tilsettingsvilkår

  • Stillingane er løna etter HTA.
  • Som fagarbeidar er løna mellom kr. 363 700,- - 446 000,-
  • Som assistent er løna mellom kr. 312 900,- - 419 400,-
  • 2 % vert trekt til tariffesta tenestepensjon.
  • Det er 6 månader prøvetid for nytilsette i Årdal kommune.

Me tilbyr

  • Trivelig arbeid med ungar i ein hektisk kvardag og eitt godt arbeidsmiljø.

Søknadsprosedyre

Gå til ledige stillingar på Årdal kommune si heimeside www.ardal.kommune.no

Søknadsfrist 06.12.2021

Kontaktperson Turid Natvik, Styrar i Årdalstangen barnehage, tlf: 45879408, [email protected]

Powered by Labrador CMS