LEDIG STILLING:

Årdal boligbyggelag/Årdal Reinhaldservice søkjer reinhaldar til 100% fast stilling

Kort om ÅBBL:

Årdal Boligbyggelag (ÅBBL) forvaltar 33 burettslag med til saman 793 bustader i Årdal kommune inst i Sognefjorden. ÅBBL er eit samvirkeføretak som har til hovudføremål å skaffe bustader til andelseigarane gjennom burettslag eller på annan måte forvalte bustader for andelseigarane.

For meir informasjon, sjå aabbl.no/

Årdal reinhaldservice AS, som er heileigd av Årdal boligbyggelag, søkjer med dette etter ein reinhaldar i 100% fast stilling.

Stillinga inneber reinhald av kontor, bustadar, fellesareal og alt som høyrer til under dette.

  • Aktuelle kandidatar må ha førarkort kl B.
  • Løn etter avtale.

Søknadsfrist snarast, me vurderar fortløpande.

For meir informasjon, ta kontakt med dagleg leiar, Line Moen, mobil 979 77 191.

CV og søknad kan sendast til [email protected]

eller

Årdal Boligbyggelag
Storevegen 9
6884 Øvre Årdal


Powered by Labrador CMS